Thailanddentalclinic.com

Eng    Thai

Email contact@bangkokdentalcenter.com
www.thailanddentalclinic.com
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา Treatment Dentist
 
Dental Implants
Untitled Document
   ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมจัดฟัน
   ทันตกรรมแบบทั่วไป ทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมประดิษฐ์
   การรักษารากฟัน การรักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก
   ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมป้องกัน  
 

ทันตกรรมรากฟันเทียม

    การปลูกรากฟันเทียมเป็นวิธีการสมัยใหม่ในการแทนที่รากฟันจริงตามธรรมชาติ โดยทันตแพทย์จะทำการฝังรากฟันเทียมลงบนกระดูกรอง
รับฟัน ซึ่งจะสร้างพื้นฐานที่มั่นคง ให้แก่ฟันที่ใช้ทดแทนฟันที่สูญเสียไป (อาจเป็นครอบฟันสะพานฟัน หรือแผงฟันปลอม แบบถอดออกได้) โดย
รากฟันเทียมที่ใช้ผลิตจากวัสดุไทททาเนียม ที่ได้รับการวิจัยว่า ไม่ก่อให้เกิด ปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกายมนุษย์ หรือผลข้างเคียงใดๆ

 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
 • การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีและแบบทันทีพร้อมครอบฟัน


ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

    ศูนย์ทันตกรรมของเราให้บริการทางทันตกรรมรากฟันเทียมโดยจัดแบ่งเป็นประเภทหลักๆดังนี้
 
service_implants_bangkok_conventional
การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป
การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไปสามารถทำได้ในผู้เข้ารับบริการส่วนใหญ่ที่มี
ความต้องการที่จะทดแทนฟันที่สูญเสียไปอย่างถาวร
service_implants_bangkok_immediate
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที เป็นวิธีการที่ผู้เข้ารับบริการ สามารถได้รับ การ
ปลูกรากฟันเทียมได้ทันทีหลังได้รับการถอนฟัน ซึ่งอาจใส่หรือไม่ครอบฟันทัน
ที

service_implants_bangkok_loaded
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟัน
การปลูกรากฟันเทียมแบบทันทีพร้อมครอบฟันเป็นการปลูกรากฟันเทียมที่
ทันตแพทย์ จะทำการติดยึดครอบฟันหรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือ
ถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูก
รากฟันเทียม ซึ่งผู้เข้ารับ บริการจะสามารถมีฟันสำหรับใช้งานได้ทันที
 

    ประเภทของการปลูกรากฟันเทียมที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับบริการแต่ละท่านอาจมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ และความต้องการ
ของแต่ละบุคคล รวมถึงสุขภาพของเหงือก ช่องปากและกระดูกรองรับฟันที่เหมาะสม ดังนั้นในการตรวจ วินิจฉัยของทันตแพทย์จึงมีความจำ
เป็นที่จะต้องพิจารณาจากผลเอ๊กซเรย์ และหรือ ผล CT scan ซึ่งสามารถบอกถึง สภาพของกระดูกรองรับขากรรไกร และช่องว่างในการปลูก
รากฟันเทียม รวมถึงการเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

   ปัจจุบันได้มีหลายบริษัทที่ทำการผลิตรากฟันเทียม โดย 2 บริษัทใหญ่ที่ทำการผลิตรากฟันเทียมไททาเนียมที่มีชื่อเสียง และเป็นที่นิยมได้แก่บริษัท ITI ผู้พัฒนาระบบรากฟันเทียม Straumann และบริษัท Nobel Biocare ซึ่งเป็นที่ยอมรับใน คุณภาพและมาตรฐานการผลิตที่ดีมาเป็นเวลายาวนาน

  ข้อดีของการปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม

 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจและคุณภาพชีวิต
 • ลดขนาดและรูปร่างพร้อมทั้งให้ความเป็นธรรมชาติมากขึ้นแก่สะพานฟันและฟันปลอม
 • ลดปัญหาการเสียเนื้อฟันซึ่งมีความจำเป็นในการทำสะพานฟันแบบทั่วไป
 • ความแข็งแรงและมั่นคงของรากฟันเทียมช่วยเพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยวทำให้
  สามารถเลือกรับประทานอาหารได้ตามต้องการ
 • ช่วยเพิ่มความมั่นใจรวมถึงประสิทธิภาพในการออกเสียงและสนทนา
 • มีความสะดวกสบายกว่าการใส่ฟันปลอมแบบทั่วไป
 • ช่วยป้องกันการสูญเสียฟันบริเวณข้างเคียงและกระดูกรองรับอันเกิดจากการสูญเสียฟัน
 • ช่วยส่งเสริมบุคลิก ทำให้แลดูอ่อนเยาว์ และให้ความสวยงามที่ดูเป็นธรรมชาติ
 • ช่วยให้สุขภาพของช่องปากดีขึ้น
 • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน รวมถึงมีความทนทานสูง
 • ลดปัญหาการเคลื่อนตัว การหลุดออก และความกังวลใจเกี่ยวกับการเลื่อนหลุดของฟันปลอม

 
Dental Implant Restoration Types
 
  การทดแทนฟันหนึ่งซี่
service_implants_single

   การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) ประกอบด้วยวัสดุ 3 ชิ้น
คือ รากฟันเทียมไททาเนียม เสายึด (abutment) ที่ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อม
และครอบฟันโดยในการติดยึดครอบฟัน สามารถทำได้ด้วยการใช้กาวพิเศษ
ที่ใช้ทางทันตกรรม หรือด้วยการสกรู (screw) ที่ได้รับการออกแบบมาโดย
เฉพาะ

    ด้วยทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบันช่วยให้การผลิตวัสดุและอุปกรณ์
ต่างๆ รวมถึงระบบและเทคนิคในการปลูกรากฟันเทียมได้รับการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว   โดยรากฟันเทียมได้รับการปรับปรุงรูปร่างให้มีรูปร่างที่แตกต่างกัน
ไปให้เหมาะสมกับสภาพช่องปากกระดูกรองรับฟัน  และตำแหน่งที่จะทำการ
ฝัง   ของแต่ละบุคคลทำให้ระดับ  การประสบความสำเร็จในการปลูกรากฟัน
เทียมมีอัตราที่สูงมากขึ้น

  การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) การปลูกรากฟันเทียมประเภทนี้จะรวมถึงการทำครอบฟันบนรากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันซี่ที่สูญเสียไป โดยการปลูกรากฟันเที่ยมไททาเนียมจะเป็นวิธีการทดแทนแบบถาวร
มีอายุการใช้งานที่นาน และมีประสิทธิภาพการใช้งานและมีความสวยงาม
ใกล้เคียงกับฟันตามธรรมชาติอีกด้วย

 


 
  Multiple Tooth Missing
service_implants_implantbridge

   กรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณต่างๆ ซึ่งมีตำแหน่งที่ไม่ติดต่อ
กันการทดแทนฟันเหล่านั้นด้วย การปลูกรากฟันเทียมแบบเดี่ยว (หนึ่งจุดต่อหนึ่งซี่) จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

    สำหรับกรณีที่มีการสูญเสียฟันหลายซี่ในบริเวณเดียวกันและมีตำแหน่ง
ฟันที่ติดกัน การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน จะเป็นวิธีการทดแทนฟัน เหล่านั้นที่ดีวิธี การหนึ่ง เนื่องจากรากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงสามารถรองรับ การบดเคี้ยว ของฟัน ได้มากกว่าหนึ่งซี่ วิธีการจะมีความ
ใกล้เคียง กับการทำ สะพานฟันแบบธรรมดา    จะมีข้อแตกต่างเพียงการทำสะพานฟันแบบธรรมดา จะเป็นการเพิ่มการรับแรงบดเคี้ยว บนฟันจริงให้ต้องรับงานมากขึ้น ขณะที่ รากฟันเทียมมีความแข็งแรงสูงจึงไม่มีผล ในการต้องรับแรงที่มากขึ้น


 
  All Teeth Missing
service_implants_implantfullbridge

ในกรณีที่จะต้องทำการทดแทนฟันทั้งหมดด้วยการปลูกรากฟันเทียมนั้นจะ
มี 2 วิธี การหลักดังนี้

 1. การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานฟันแบบทั้งขากรรไกร
 2. การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม

  การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับสะพานแบบทั้งขากรรไกร ด้วยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยในปัจจุบัน การทดแทนฟันที่สูญเสียไปทั้งหมด หรือ ทั้งขากรรไกร
(บน และ/หรือ ล่าง) นั้น สามารถทำได้ด้วยการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับ
สะพานฟัน   ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการใช้งานและความสวยงามเท่าเทียม
กับฟันแท้จริงตามธรรมชาติ หรืออาจดีกว่าในบางครั้ง โดยวิธีการนี้ จะเป็น
การทดแทนแบบถาวร   มีความมั่นคงแข็งแรงสูงเมื่อเทียบกับการใส่แผงฟัน
ปลอม ดังนั้นวิธีการนี้จึงเปรียบเสมือนฟันชุดใหม่ที่ให้ความรู้สึกเป็นธรรม
ชาติ

   การปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอม เป็นวิธีการทดแทนฟันอีก
วิธีหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มความมั่นคงให้แก่แผงฟันปลอมไม่ให้หลุดลื่นได้โดยง่าย และด้วยการปลูกรากฟันเทียมเพื่อรองรับแผงฟันปลอมช่วยให้การประดิษฐ์
แผงฟันปลอมนั้น สามารถทำด้วยขนาดที่เล็กลงและเพิ่มความสะดวกสบาย
ขณะสวมใส่ได้อีกด้วย   เนื่องจากขนาดของวัสดุที่ใช้ยึดแผงฟันปลอมกับ
รากฟันเทียมนั้นมีขนาดเล็กและให้ความมั่นคงสูง ดังนั้นวิธีการนี้จึงเป็นทาง
เลือกหนึ่งสำหรับผู้ต้องการทดแทนฟันจำนวนมาก และสามารถถอดออกได้

 


 

  หัวข้อใกล้เคียงและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการรักษา

 
   
 
 
© Copyright 2005-2010 Bangkok International Dental Center Co., Ltd. All Rights Reserved.