Thailanddentalclinic.com

Eng    Thai

Email contact@bangkokdentalcenter.com
www.thailanddentalclinic.com
 
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา Treatment Dentist
 
Orthodontic Dentistry
Untitled Document
   ทันตกรรมรากฟันเทียม ทันตกรรมตกแต่ง ทันตกรรมจัดฟัน
   ทันตกรรมแบบทั่วไป ทันตกรรมเพื่อความงาม ทันตกรรมประดิษฐ์
   การรักษารากฟัน การรักษาโรคเหงือก ศัลยกรรมช่องปาก
   ทันตกรรมเด็ก ทันตกรรมป้องกัน  
 
ทันตกรรมจัดฟัน : การจัดฟันแบบโลหะธรรมดาและแบบสีเหมือนฟัน

ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดฟันให้มีขนาดเล็กลงและมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น โดยการนำวัสดุต่างๆเช่น นิกเกิล ไททาเนียม
และเซรามิกเป็นต้นในการผลิตวัสดุที่ใช้ติดยึดบนฟันและลวดที่ใช้ในการจัดฟันไปที่หัวข้อเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดฟัน

 
 การเลือกเปลี่ยนสียางที่ติดบนโลหะ
service_orthodontics_metal_color
ปัจจุบันผู้เข้ารับการจัดฟันสามารถสนุกกับการเลือกสีของยางที่ใช้ในการจัดฟันได้
ซึ่งทันตแพทย์จะมีให้เลือกหลากหลายสี ตามแต่ความต้องการและบุคลิกของแต่ละ
บุคคล

 
 การจัดฟันแบบสีเหมือนฟัน
service_orthodontics_metal_clear

การจัดฟันประเภทนี้จะใช้วัสดุที่มีสีเหมือนฟันแทนการใช้โลหะ ซึ่งช่วยลดความ
สะดุดตาในการจัดฟัน หรือสังเกตุเห็นได้ยาก

 


 

การจัดฟันระบบ Damon เป็นการจัดฟันด้วยเครื่องมือที่ออกแบบโดยนำข้อดีของเครื่องมือจัดฟันแบบโลหะ และเครื่องมือจัดฟันแบบเซรามิก มา
รวมกันโดยได้ออกแบบเครื่องมือที่มีแรงเสียดทานน้อย ทำให้ฟันเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้น ช่วยลดระยะเวลาการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน

ขั้นตอนการจัดฟัน

 1. ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและวิเคราะห์โรค
  • การจดบันทึกประวัติการรักษาทางทันตกรรมและข้อมูลเกี่ยวกับช่องปากและฟัน รวมถึงการถ่ายเอ๊กซเรย์
  • การวางแผนการรักษา
  • การพิมพ์ปากเพื่อเตรียมอุปกรณ์การจัดฟัน
 2. ขั้นตอนการติดเครื่องมือ
  • ทันตแพทย์จะทำการติดเครื่องมือจัดฟันตามแนวทางแผนการรักษา
 3. การตรวจสภาพฟันและการปรับเครื่องมือรายเดือน
 4. ขั้นตอนการใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังจากที่ได้รับการถอดเครื่องมือจัดฟันเพื่อป้องกันการล้มหรือการเกของฟัน

การดูแลรักษาความสะอาดฟัน  และช่องปากอย่างถูกวิธี    และการพบทันตแพทย์ตามนัดอย่างสม่ำเสมอ    รวมถึงการปฏิบัติตามคำแนะนำของ
ทันตแพทย์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการจัดฟันอย่างยิ่ง เพื่อช่วยให้การจัดฟันสามารถประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว สำหรับผู้ที่มีปัญหาโรคเหงือก
การพบทันตแพทย์ผู้เชียวชาญด้านการรักษาโรคเหงือกตลอดเวลาการจัดฟันเป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่ง

เมื่อได้รับการติดเคริ่องมือจัดฟัน ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในช่วงวันแรกๆ จนกว่าร่างกายจะชินกับเครื่องมือจัดฟันที่สวมใส่ ซึ่ง
สำหรับอาการปวด สามารถแก้ไขได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan ได้

คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน

 1. ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว
 2. ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟันได้
 3. การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ
 
   
 
 
© Copyright 2005-2010 Bangkok International Dental Center Co., Ltd. All Rights Reserved.